Servis zariadení

aj vo výbušnom prostredí

Servisné práce

Vyhodnocovacie prístroje

Kontrola SW prístrojov, vstupov, výstupov a zapojení.

Vzduchotechnická jednotka

Všetko musí spolu " hrať ". Kontrola pripojení, dvierok a vnútorných priestorov, klapiek, výmenníka tepla, špinavej a čistej strany a ostatných.

Výstupná jednotka

Kontrola tlakov, výmena vzduchových filtrov, výmena filtračných patrón, kontrola oklepávacieho zariadenia, potrubí až po výstup na strane zamestnancov.

Hasiace a protivýbušné zabezpečovacie zariadenie

Kontrola hasiaceho okruhu, tlakov a hasiva, zabezpečovacích klapiek, pyropatrón a spúšťacích zariadení.

Protokoly

Po ukončení prác obdrží zákazník protokoly zo servisu so všetkými náležitosťami podľa VDI 6022 a VDMA 24186.

Záverečná kontrola a spustenie

Zariadenie Vám odovzdáme vyčistené, skontrolované, pripravené na ďalšiu prevádzku, so všetkými revíziami a protokolmi.