Čistenie vzduchotechniky

aj vo výbušnom prostredí

Výbušné prostredie

Vo výbušnom prostredí musí byť bezpečnosť a stav všetkých komponentov na prvom mieste. Hovorí o tom viacero smerníc. Rozhodli sme sa pracovať podľa najprísnejších noriem, a to nemeckej normy VDI 6022 a VDMA 24186. Zatiaľ na Slovensku, Česku ani Maďarsku nemajú tieto normy svoje ekvivalenty.

Výbušné prostredie sa rozdeľuje podľa nového na týchto 6 skupín:

0 G, 1 G a 2 G; 20 D, 21 D a 22 D.

Čistenie vzduchotechniky (nielen) vo výbušnom prostredí

Obhliadka zariadenia

Obhliadkou všetko začína. Jednoduchý úkon, ktorý napovie, na čo všetko sa treba pripraviť.

Kontrola zariadenia

Fyzická kontrola všetkých častí (potrubí, ventilov, klapiek, pyropatrón, hasiaceho ústrojenstva, klimatizácie, vodných častí a pod.). Náš vyškolený personál všetko skontroluje a premeria.

Oprava poškodení

Ako prvá je, samozrejme, snaha veci opraviť. Viac, než 30 ročné skúsenosti niektorých našich majstrov dokážu zákazníkovi ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Výmena zariadení

Pokiaľ sú diely neopraviteľné, pristupujeme k výmene po dohode so zákazníkom. Diely vieme takisto aj dodať a odborne vymeniť.

Spustenie zariadenia

Po vyčistení, oprave alebo kontrole nasleduje kontrolné spustenie zariadenia. Obhliadkou aj všetko končí.